Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Mercedes OP315 του ΚΤΕΛ Αττικής στη γραμμή "Χ"

Όταν το ΚΤΕΛ Αττικής εξυπηρετούσε ενισχυτικά
τα αστικά ΚΤΕΛ Αθηνών


Κι όμως αυτό το υπέροχο Mercedes Benz δεν είναι αστικού τύπου αλλά εξυπηρετεί αστική γραμμή από το κέντρο των Αθηνών προς το Χαλάνδρι! 
Πρόκειται για το 8/93, δηλαδή το 93 του 8ου ΚΤΕΛ ή του ΚΤΕΛ Αττικής, όπως το ξέρουμε σήμερα. 

Το λεωφορείο, φυσικά, είναι ένα κλασσικό Mercedes Benz OP315 κατασκευής Βιαμάξ, του ίδιου τύπου με αυτά που κυκλοφόρησαν στην Αθήνα αλλά και σε μερικές ακόμα πόλεις της Ελλάδος. 

Η φωτογραφία αυτή τραβήχθηκε το 1960 και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Αθηναϊκή". 

Απεικονίζει το λεωφορείο να εξυπηρετεί τη γραμμή "Χ - Νέον Χαλάνδριον" ως ενισχυτικό και φωτογραφήθηκε καθώς κατερχόταν τη λεωφόρο Κηφισίας.

Για την ιστορία να προσθέσουμε ότι λίγους μήνες μετά, οι αστικές συγκοινωνίες των Αθηνών ενισχύθηκαν με τη λειτουργία της κρατικής ΑΣΠΑ... 


Διαβάστε ακόμα: Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.