Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

ΚΤΕΛ Κηφισού: Πάσχα του 1983

Τι βρίσκει κανείς στο αρχείο του, όταν το "καθαρίζει". 


Η λεζάντα γράφει για την εορταστική έξοδο του Πάσχα, του σωτηρίου έτους 1983: Φωτογραφικόν στιγμιότυπον αναχωρήσεως εκδρομέων από τας αποβάθρας του σταθμού Κηφισού προς Καλαμάτα, Πύργον, Κορώνη, Πύλον, Τριφυλλίαν. 

Διακρίνονται υπεραστικά λεωφορεία Ο302 Βιαμάξ, SBAV 595 Σαρακάκη, Ο302s2 Βιαμάξ. 

Στη λεζάντα ο φωτορεπόρτερ Φ. Φλώρος γράφει: «Αναχώρησις των Αθηναίων για την επαρχία από το σταθμό Πελοποννήσου».


Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.